2021

Komisija za žalbe: “Profesionalizacija” bez pokrića

Transparentnost kapitalnog budžeta

Čija su naša javna preduzeća?

Monitoring izvještaj: Odbor za ljudska prava i slobode

Nacionalni PAR Monitor za Crnu Goru 2019/2020

Monitoring izvještaj: Odbor za bezbjednost i odbranu

Monitoring izvještaj: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Monitoring izvještaj: Odbor za antikorupciju

Monitoring izvještaj: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upra...

Skupština odlučuje, ali kako? Analiza zakonodavne funkcije Skupšt...

Parlamentarni nadzor u Crnoj Gori: Nova era ili samo nova pravila...

Budžetsko i kadrovsko planiranje: Drugo ime za optimizaciju

Monitoring izvještaj o slobodi javnih okupljanja u Crnoj Gori

Sukob interesa u javnim nabavkama

Primjena novog Zakona o javnim nabavkama: Prilika za izlazak iz z...

Neispunjavanje obaveza: Kako se vlade Zapadnog Balkana bore proti...

Orodnjavanje javnih politika: Primjeri iz Crne Gore

Mapiranje aktivnosti civilnog društva u borbi protiv organizovano...

Nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane: Nova “pravila igr...