Izvještaji

2021

Završni račun IA za 2021. godinu

2020

Završni račun IA za 2020. godinu

2019

Završni račun IA za 2019. godinu

2018

Završni račun IA za 2018. godinu

2017

Završni račun IA za 2017. godinu

2016

Završni račun IA za 2016. godinu

2015

Završni račun IA za 2015. godinu

2014

Završni račun IA za 2014. godinu

2013

Završni račun IA za 2013.godinu

2012

Završni račun IA za 2012. godinu

2011

Godišnji izvještaj IA za 2011. godinu
Završni račun IA za 2011. godinu

2010

Završni račun IA za 2010. godinu

2009

Završni račun IA za 2009. godinu