2011

Skupština Crne Gore u procesu evropskih integracija – posmatrač ili aktivni učesnik?

Skupština Crne Gore u procesu evropskih integracija – posmatrač i...

Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane – prva godina primjene

Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane –...

Kontrola budžeta lokalnih samouprava

Kontrola budžeta lokalnih samouprava

Crna Gora pod budnom pažnjom Đukanovića i EU

Crna Gora pod budnom pažnjom Đukanovića i EU

Analiza efekata propisa (RIA) u Crnoj Gori

Analiza efekata propisa (RIA) u Crnoj Gori