2008

Javna uprava u Crnoj Gori: šeme plata, sistem nagrađivanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja u zakonu i praksi

Javna uprava u Crnoj Gori: šeme plata, sistem nagrađivanja i mogu...