Nacionalni PAR Monitor za Crnu Goru 2019/2020

Reforma javne uprave i dalje je ključni zahtjev na putu pristupanja ka članstvu u EU, a prema revidiranoj metodologiji proširenja sada je deo osnovnog klastera (zajedno sa, na primjer, vladavinom prava i ekonomskim kriterijumima). Kao složena i sveobuhvatna reforma, RJU u regionu Zapadnog Balkana godinama je temeljno ocjenjivana kroz prizmu SIGMA Principa javne uprave, razvijenih od strane OECD/SIGMA i odobrenih od strane EU. Ovi Principi definišu šta čini dobro funkcionisanje uprave u smislu njene sposobnosti da građanima pruži transparentne, efikasne i djelotvorne usluge i da podrži socio-ekonomski razvoj.

WeBER tim je završio drugi ciklus praćenja reforme javne uprave za 2019/2020. godinu. Strukturirani pristup zasnovan na dokazima, kao i u prvom ciklusu praćenja 2017/2018, posebno se fokusira na aspekte RJU koji su od najveće važnosti za civilno društvo i javnost.

PAR Monitor metodologija ukorijenjena je u regionalnom pristupu. Koncept svih WeBER indikatora omogućava poređenja uprava na Zapadnom Balkanu i daje priliku za regionalnu uporedivost rezultata. Uz metodologiju, paket PAR Monitora čini i uporedni izveštaj o praćenju RJU u cijelom regionu Zapadnog Balkana, kao i šest izvještaja koji pružaju detaljne nalaze za svaku upravu ponaosob. Ovaj izvještaj pruža rezultate drugog praćenja za Crnu Goru, uključujući niz preporuka koje se mogu primijeniti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *