2019

Objedinjene nabavke u Crnoj Gori – Kako do pravih efekata centralizacije?

Radionica o portalu “Moj novac”

Poslovne tajne javnih preduzeća

Sastanak o reformi upravljanja javnim finansijama: Dosadašnji učinci i ključni i...

Dodjela malih grantova za bolju kontrolu javne potrošnje