Mreže

Članovi smo sledećih mreža:

Međunarodne i regionalne:

Liderstvo Jugoistočne Evrope za razvoj i intergritet (SELDI)
Liderstvo Jugoistočne Evrope za razvoj i intergritet (SELDI)
Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)
Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)
Mreža Think for Europe (TEN)
Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope
Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope
Globalni pokret za budžetsku transparentnost, odgovornost, participativnost (Global BTAP)
Globalni pokret za budžetsku transparentnost, odgovornost, participativnost (Global BTAP)
UNCAC Koalicija (Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije) - regionalna platforma za Jugoistočnu Evropu
UNCAC Koalicija (Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije) - regionalna platforma za Jugoistočnu Evropu
WeBER Platforma - regionalna platforma za konsultacije civilnog društva o Reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu
WeBER Platforma - regionalna platforma za konsultacije civilnog društva o Reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu
Koalicija za REKOM inicijativu
Koalicija za REKOM inicijativu

Nacionalne:

Koalicija za praćenje pregovora sa EU u poglavlju 23
Koalicija za praćenje pregovora sa EU u poglavlju 23
Koalicija NVO "Saradnjom do cilja"
Koalicija NVO "Saradnjom do cilja"
Mreža organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava
Mreža organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava
Naša uprava
Naša uprava