Monitoring izvještaj: Odbor za ljudska prava i slobode

Rad Odbora za ljudska prava i slobode je tokom prva tri kvartala 2021. godine obilježen bojkotom većeg dijela parlamentarne opozicije. U prosjeku, sjednicama Odbora prisustvovalo je svega 1,3 članova Odbora iz reda parlamentarne opozicije. Dodatno, plan sprovođenja aktivnosti Odbora u ovoj godini nije pravovremeno planiran, imajući u vidu da je usvojen tek krajem aprila tekuće godine, a tome je doprinijelo i kašnjenje Programa rada Vlade za 2021. godinu.

Bojkot članova i članica Odbora iz reda parlamentarne opozicije doveo je do posljedičnog izostanka inicijativa koje bi osnažile kontrolnu ulogu ovog radnog tijela. Naime, tokom 13 održanih sjednica poslanici, kako vlasti tako i opozicije, nisu predložili nijednu inicijativu za održavanje kontrolnog ili konsultativnog saslušanja. Dodatno, nisu održana ni tri saslušanja predviđena Planom rada Odbora.

U Poslovniku Skupštine ne postoje jasni kriterijumi i procedure za učešće spoljnih aktera u radu Skupštine, što dovodi do njihovog neravnopravnog tretmana, a to se u prethodnom periodu najdrastičnije odrazilo na rad upravo Odbora za ljudska prava i slobode. I pored učešća velikog broja predstavnika institucija, međunarodnih organizacija i civilnog sektora na sjednicama, Odbor nije pokazao otvorenost za učešće svih zainteresovanih strana, jer je predsjednik Odbora odbio zahtjev za prisustvo sjednici koji je uputila Crnogorska pravoslavna crkva.

Vlada nije ispunjavala svoje obaveze prema Odboru. Izostalo je učešće u radu Odbora od strane ministara u Vladi Crne Gore, osim učešća ministra pravde u svojstvu ovlašćenog predlagača zakona tokom druge sjednice Odbora. Uprkos upućivanju poziva, javnim apelima tokom sjednica Odbora od strane predsjednika i članova, ali i organizacija civilnog društva – ministri za resora pravde, ljudskih i manjinskih prava, prosvjete, nauke, kulture i sporta, unutrašnjih poslova i finansija se tokom posmatranih 13 sjednica nisu uključili u rad Odbora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *