2010

Think Tank – Uloga nezavisnih istraživačkih centara u razvoju jav...

Državna revizija u Crnoj Gori – prijedlozi za jačanje uticaja

Državna revizija u Crnoj Gori – prijedlozi za jačanje uticaja

Izvještaj o demokratskom nadzoru službi bezbjednosti

Javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori

Javne nabavke u Crnoj Gori – Transparentnost i odgovornost

Procjena pravnog okvira i prakse u primjeni nekih kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore: konsultativno saslušanje, kontrolno saslušanje i parlamentarna istraga

Procjena pravnog okvira i prakse u primjeni nekih kontrolnih meha...