Monitoring izvještaj: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu najaktivniji je odbor u 27. sazivu Skupštine, sa 24 održane sjednice i 45 tačaka na dnevnom redu, u periodu do oktobra 2021. godine. Poredeći sa Odborom za antikorupciju, koji je najpasivnije radno tijelo, Odbor za politički sistem radio je 44 sata više tokom istog perioda.

Ipak, realizacija plana rada Odbora za prva tri kvartala 2021. godine nije na zadovoljavajućem nivou, s obzirom na to da je u ovom periodu realizovano 40% aktivnosti predviđenih Planom rada za 2021. godinu. Činjenica da Odbor nije radio „punom parom” u ovom periodu dijelom je posljedica slabe realizacije programa rada Vlade i kašnjenja pri dostavljanju predloga zakona Skupštini, ali i blokade zakonodavne aktivnosti Skupštine, koju je prepoznala i Evropska komisija u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori.

Kontrolna uloga Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu ostvarena je kroz samo jedno kontrolno saslušanje, dok parlamentarna opozicija u posmatranom periodu nije inicirala nijedno parlamentarno saslušanje. Tek nakon deset mjeseci od konstituisanja, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na 24. sjednici usvojio plan unapređenja kontrolne uloge, uz oprečne stavove većine i opozicije o mogućnostima za adekvatno razmatranje odabranih tema.

Razmatranje izvještaja institucija i državnih organa kojima je Odbor matično nadzorno skupštinsko tijelo, u ovom periodu nije iskorišćeno za snaženje kontrolne uloge. Primjer navedenog jeste izostanak predlaganja zaključaka za unapređenje stanja povodom razmatranih izvještaja o radu Tužilačkog i Sudskog savjeta, iako je ova praksa uspostavljena u prethodnom sazivu.

Za unapređenje rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu potrebno je pokrenuti inicijativnost opozicije za ostvarivanje kontrolne uloge Odbora, organizovati konsultativna saslušanja u cilju razmatranja relevantnih akata kao osnaživanje stučnih kapaciteta zaposlenih u Sekretarijatu Odbora u skladu sa potrebama koje iziskuje prelazak na programsko budžetiranje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *