Monitoring izvještaj: Odbor za antikorupciju

(17. decembar 2020 – 1. oktobar 2021)

Uprkos činjenici da u Crnoj Gori postoji zabrinjavajući stepen korupcije u brojnim oblastima, Odbor za antikorupciju je najpasivnije skupštinsko radno tijelo, sa svega tri održane sjednice za deset mjeseci rada u 27. sazivu Skupštine. Odbor je kasnio čak četiri mjeseca sa održavanjem konstitutivne sjednice, a Plan rada Odbora za 2021. godinu uvojen je tek u petom mjesecu godine za koju je plan i donesen.

Rad Odbora u novom sazivu obilježila je stagnacija kontrolne uloge, u smislu iniciranja parlamentarnih saslušanja i parlamentarne istrage, u skladu sa članom 72. Naime, iako je izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu iz ove godine proširen spisak lica koja imaju dužnost da ’’polažu račune’’ na zahtjev Odbora za antikorupciju, što je ranije kočilo ostvarivanje kontrolne uloge ovog Odbora – članovi i članice Odbora, kako vlasti tako i opozicije, do oktobra 2021. godine nisu inicirali nijedno konsultativno saslušanje.

Devet godina nakon formiranja Odbora za antikorupciju kao stalnog radnog tijela Skupštine, i dalje nije uspostavljen sistem razmatranja predstavki. Pet predstavki građana čeka na razmatranje od sredine maja 2021. godine, odnosno više od pet mjeseci. Nisu definisani rokovi u kojima Odbor treba da da odgovor, kao ni metodologija prema kojoj će predstavke koje dospiju u Odbor biti razmatrane.

Potrebno je unaprijediti javnost rada Odbora, imajući u vidu da nijedan zapisnik sa tri održane sjednice nije dostupan građanima i građankama na sajtu Skupštine. Takođe, neophodno je intenzivirati zakonodavnu funkciju Odbora, koji ima mogućnost da samostalno, ili na zajedničkim sjednicama sa matičnim odborima, razmatra predloge zakona koji su od značaja za sveukupnu borbu protiv korupcije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *