Savjetodavni odbor

Primarni cilj Savjetodavnog odbora je davanje mišljenja i smjernica u pravcu definisanja našeg godišnjeg programa rada, odnosno istraživačke agende. Savjetodavni odbor pomaže i u utvrđivanju strateških partnerstava i doprinositi većoj vidjivosti rada Instituta alternativa.

Savjetodavni odbor Instituta alternativa čine:

Dr Florian Bieber, profesor na Univerzitetu u Gracu
Dr Katarina Ott, direktorka Instituta za javne financije iz Zagreba
Sonja Stojanović Gajić, direktorka Centra za bezbjednosne studije iz Beograda
Natasha WunschDGAP, saradnica u Openhajm Centru u okviru Njemačkog savjeta za spoljne poslove (DGAP), doktorantkinja na Univerzitetu Koledž u Londonu
Dr Kristie Evenson, nezavisna istraživačica i evaluatorka u oblastima demokratizacije i razvoja civilnog sektora
Dr Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu
Kristof Bender, zamjenik predsjednika Evropske inicijative za stabilnost