Mapiranje aktivnosti civilnog društva u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu

Organizovani kriminal i korupcija su prisutni u svim zemljama Zapadnog Balkana. Budući da je u Crnoj Gori jedna stranka provela na vlasti skoro 30 godina, i da je ta vlast u Izveštaju Fridom Hausa za 2020. godinu ocijenjena kao prelazni ili hibridni režim, nije ni čudo što se ubrojnim međunarodnim i domaćim izveštajima navodi da takvo političko okruženje nije doprinelo borbi protiv organizovanog kriminala. Iako mala, Crna Gora je poznata kao država u kojoj je eskalirao rat između kokainskih klanova, u kojoj su novinari-istraživači izlozeni napadima, i kao zemlja koja, kada se radi o organizovanom kriminalu, ima ozbiljan problem. Organizacije civilnog društva su u Crnoj Gori prepoznate kao veoma važan dio društva, ali su vlasti često imale običaj da one koje su se kritički odnosile prema postojećim problemima nazivaju „neprijateljima države“.

Ova analiza je rezultat kvalitativnog istraživanja čiji je cilj da se prikaže djelovanje organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kako Crna Gora nije velika zemlja, ni broj organizacija koje se bave ovim temama nije veliki. Zbog toga su u istraživanje uključene i organizacije čiji je spektar rada na polju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala mnogo širi, ali čije su aktivnosti direktno ili indirektno usmerene na suzbijanje ovih pojava. Broj organizacija koje se bave striktno organizovanim kriminalom veoma je mali, što je tako - između ostalog - i zbog složenosti i osetljivosti same teme. Profili organizacija obuhvaćenih istraživanjem uključuju one koje se protiv organizovanog kriminalna i korupcije bore sprovođenjem nadzora (watchdog), koje se bave istraživačkim novinarstvom i prevencijom kriminala, kao i one koje pružaju podršku žrtvama i angažuju se u oblasti obrazovanja. Istraživački tim Instituta Alternativa obavio je opširne razgovore sa predstavnicima sedam takvih organizacija i utvrdio da je rad većine njih povezan sa pružanjem podrške žrtvama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *