Kontrola budžeta lokalnih samouprava

Lokalne samouprave na godišnjem nivou troše više od 250 miliona eura.

Imajući u vidu visinu sredstava kojima na godišnjem nivou raspolažu lokalne samouprave u Crnoj Gori, nesporan je značaj adekvatnog kontrolisanja planiranja, izvršenja i revizije budžeta na lokalnom nivou.

U cilju sagledavanja postojećih mehanizama za kontrolu budžeta na lokalnom nivou, ova analiza će dati presjek pravnog okvira i prakse u vezi s planiranjem, izvršenjem i revizijom budžeta u četiri izabrane crnogorske opštine: Nikšić, Danilovgrad, Podgorica i Herceg Novi.

Završni računi budžeta opština Nikšić, Danilovgrad i Herceg Novi bili su predmet revizije Državne revizorske institucije (DRI), pa su zato ove lokalne samouprave i izabrane za istraživanje, da bi se utvrdilo na koji način ovi izvještaji pomažu unapređenju kontrole budžeta.

Glavni grad Podgorica izabran je zbog više aspekata: visine budžeta2, iznosa sredstava koja se opredjeljuju za kapitalne investicije, kao i zbog brojnih polemika koje prenose mediji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *