Analiza efekata propisa (RIA) u Crnoj Gori

Crna Gora kao zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju ima obavezu usklađivanja kompletnog zakonodavstva sa „EU acquis“-em. S obzirom na to da je riječ o velikom broju postojećih zakona koje treba izmijeniti i onih čije usvajanje tek predstoji, državna administracija pred sobom ima zadatak koji podrazumijeva sveobuhvatne reforme. Jedan od mehanizama koji će imati veliki značaj za proces smanjenja administrativnog tereta jeste i uvođenje Analize efekata propisa (RIA).

RIA je metod koji u predzakonodavnoj fazi pomaže usaglašavanju zakona i akata, i to na osnovu jasnog prikaza kakve će finansijske i materijalne posljedice proizvesti novi propisi. Koncept RIA predstavljen je u SAD-u, dok na evropskom kontinentu ima širu primjenu od 2003. godine, kada se implementira na nivou EU. Za razliku od zemalja u okruženju (Srbija i Makedonija), gdje se RIA primjenjuje isključivo na nacrte zakona, u Crnoj Gori će se ovaj mehanizam koristiti i na podzakonske akte.

Cilj ovog Policy Brief-a jeste da objasni sam pojam RIA, njegov značaj, praksu zemalja u okruženju u njenoj primjeni, ali i izazove sa kojima će se susresti naša Vlada prilikom primjene ovog koncepta u praksi. Imajući u vidu da je ovaj proces na samom početku u Crnoj Gori, neophodno je pokrenuti dijalog o dometima i efektima uvođenja i primjene ovog mehanizma, što je i posebna namjena ovog Brief-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *