Skupština Crne Gore u procesu evropskih integracija – posmatrač ili aktivni učesnik?

Dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 17. decembra 2010. godine, Crna Gora je i formalno započela ispunjavanje preduslova za ulazak u sljedeću fazu punog integrisanja u ovu nadnacionalnu organizaciju – proces pregovaranja. Međutim, Evropska komisija je u Mišljenju o zahtjevu za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji početak pregovaračkog procesa uslovila ispunjavanjem sedam ključnih prioriteta, koji zahtijevaju visok stepen usaglašenosti u odnosu na kriterijume za članstvo. Prvi od njih, uz usvajanje izbornog zakonodavstva, obuhvatio je i jačanje kontrolne i zakonodavne uloge Skupštine Crne Gore.

Rukovodeći se indentifikovanom potrebom za osnaživanjem crnogorske zakonodavne institucije u procesu evropskih integracija ova analiza najprije obuhvata opšti osvrt na ulogu parlamenta u pretpristupnoj, kao i u fazi nakon pridruživanja Evropskoj uniji. Uvodni dio biće praćen analizom uloge i kapaciteta radnog tijela Skupštine koje se trenutno bavi pitanjima evropskih integracija – Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Analiza obuhvata pregled njihovog rada u odnosu na članstvo, kapacitete, nadležnosti i saradnju sa civilnim društvom. Stavljajući akcenat na ove segmente u njihovom radu, a dajući presjek dosadašnjih aktivnosti, kao i praksu srodnih tijela u zemljama okruženja i Evropske unije, ukazaćemo na moguća rješenja i institucionalno ustrojstvo unutar Skupštine koje bi moglo biti najrelevantnije u kontekstu crnogorskih prilika; u kontekstu procesa pridruživanja EU, kao i s aspekta finansijske i administrativne opravdanosti i racionalnosti. Cilj studije je, dakle, da ponudi presjek trenutnih kapaciteta i nadležnosti skupštinskih tijela koja bi trebalo da imaju centralnu ulogu u procesu pregovaranja, kao i da predstavi rješenja iz uporedne prakse koja bi mogla biti od značaja za unapređenje pozicije ovih tijela.

Uzimajući u obzir navedene ciljeve, tokom istraživanja obavljeni su intervjui s predstavnicima Skupštine, kao i s državnom sekretarkom za evropske integracije u Vladi Crne Gore. Njihova mišljenja bila su nam posebno značajna za identifikovanje trenutne pozicije i kapaciteta Skupštine i skupštinskih tijela u procesu integracije zemlje u EU. S obzirom na to da se ova analiza bavi i budućom ulogom Nacionalnog savjeta za evropske integracije, naši sagovornici su bili i njegovi članovi koji ne dolaze iz redova parlamenta. Takođe, upućen je veliki broj zahtjeva za slobodnim pristupom informacijama Kancelariji generalnog sekretara Skupštine, koji su nam u velikoj mjeri omogućili da damo presjek rada ova dva tijela. Na samom kraju su ponuđene preporuke za svaku od analiziranih oblasti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.