Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane – prva godina primjene

Monitoring izvještaj za 2011. godinu

U decembru 2010. godine, nakon skoro tri godine od začetka ideje o potrebi njegovog donošenja, u Skupštini Crne Gore jednoglasno je usvojen Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Osnovni cilj zakona je da Skupštini Crne Gore, neposredno i preko Odbora za bezbjednost i odbranu, kroz nadzor nad organima zaduženim za bezbjednost i odbranu, omogući zaštitu sloboda i prava građana od mogućih zloupotreba, te da doprinese izgradnji cjelovitog i savremenog sistema bezbjednosti u Crnoj Gori.

Ovim zakonom je definisan način vršenja parlamentarnog nadzora nad radom organa i institucija koji se bave poslovima bezbjednosti i odbrane, njihove dužnosti, kao i odnos Odbora za bezbjednost i odbranu prema Skupštini Crne Gore i Vladi Crne Gore.

Autori ovog dokumenta žele da pruže objektivan i cjelovit prikaz rada Skupštine i Odbora za bezbjednost i odbranu u 2011. godini, koja je važna kao prva godina primjene Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane. Idući dalje od brojki i statističkih prikaza, ovaj dokument je istovremeno i osvrt na ispunjavanje ključnih nadležnosti koje su date u Zakonu i Poslovniku Skupštine. Takođe, ovaj dokument je za autore bio prilika da istaknu probleme u funkcionisanju parlamentarnog nadzora ovog sektora i dodatno naglase određene nedorečenosti u Zakonu, kojima smo se bavili i u toku njegove izrade.

Institut alternativa želi da ovim izvještajem učvrsti tradiciju rasprave i javnog dijaloga o radu Odbora za bezbjednost i odbranu i, uopšte, o funkcionisanju parlamentarnog nadzora nad sektorom bezbjednosti i odbrane.

Ovo je prvi u nizu godišnjih izvještaja kroz koje ćemo pokušati da izgradimo metodologiju praćenja rada Skupštine i Odbora po ovom pitanju, metodologiju “mjerenja” uspjeha u ispunjavanju zakonskih odredbi i pomognemo u procesu planiranja vršenja parlamentarnog nadzora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.