2022

Forum o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma u zapošljavanju u javn...

Konferencija “Koliko se Skupština miješa u svoj posao?”

Panel diskusija „Zaštita žrtava kriminala – Mehanizmi i praksa u Crnoj Gori“