2012

Završna konferencija – Izazovi razvoja kombinovane socijalne politke

Istraga Afere Telekom u Skupštini – nerealna očekivanja i realna ograničen...

Socijalni Karton u Crnoj Gori – Obećanje bez pokrića

Crna Gora i pregovori u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori

Euroblok: Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos EU integracijama i pro...

Skupština i organizacije civilnog društva – Partneri u kontroli budžeta

Radionica: Izvještavanje o radu Državne revizorske institucije

Crna Gora i pregovori u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Razvoj PIFC-a u Crnoj Gori – Pogled iz civilnog sektora

Škola javnih politika za mlade lidere – I generacija

Izazovi razvoja kombinovane socijalne politke

Mjere tajnog nadzoru u krivičnom postupku – Zapostavljena kontrola

Mjere tajnog nadzora i Agencija za nacionalnu bezbjednost – Ima li kontrol...

Odbor za antikorupciju: Lijek ili placebo?