2021

Sastanak sa naručiocima: Šta nam je donio novi Zakon o javnim nabavkama?

Nabavke u sektoru bezbjednosti i odbrane: Nova „pravila igre“, stari problemi