2021

Sastanak sa naručiocima “Šta nam je donio novi Zakon o javnim nabavkama?&#...

Nabavke u sektoru bezbjednosti i odbrane: Nova „pravila igre“, stari problemi