2021

Konferencija “Zakonodavna i kontrolna uloga Skupštine”

Konferencija “Borba protiv korupcije i sprečavanje sukoba interesa u javni...

Stavovi građana o slobodi javnih okupljanja u Crnoj Gori

Sastanak sa naručiocima: Šta nam je donio novi Zakon o javnim nabavkama?

Nabavke u sektoru bezbjednosti i odbrane: Nova „pravila igre“, stari problemi