2014

Profesionalizacija rukovodnog kadra: Između države i politike

Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24

Okrugli sto: Da li nam je potreban Zakon o Skupštini?

Seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta polic...

Zapošljavanje na lokalnom nivou – po zasluzi ili partiji?

Ka boljem regulisanju javno-privatnih partnerstava i koncesija u CG

Škola javnih politika – III generacija

Predstavljanje analize: Kako nabavljaju crnogorske opštine?