2016

Uspostavljanje WeBER platforme za praćenje reforme javne uprave

Predstavljanje nalaza istraživanja Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crn...

Predstavljanje rezultata istraživanja Procjena integriteta policije u Crnoj Gori...

Dodjela diploma polaznicima V generacije Škole javnih politika

Kako do efikasnijih tužilačkih istraga?

Predstavljanje nalaza istraživanja “Koliko vjerujemo policiji?”

Radionica: Definisanje metodologije za monitoring Strategije za reformu javne up...

Radionica: Mediji, NVO i dobro upravljanje

Konferencija: Civilno društvo za dobru upravu – Ka odgovornijim institucijama

Konferencija: Revizori i tužioci na istom zadatku