2018

8. godina Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane

Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti

Šta građani misle o policiji – u službi građana ili nekog drugog?

Škola otvorenog budžeta

Panel diskusija “Unutrašnji mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti policijs...

Trening za članove Operativnog tima za OGP

Info sesije – Predstavljanje Konkursa za podršku projektima OCD

Panel diskusija “Policija – Organ u sastavu, da ili ne?”

Konferencija: Ka boljoj javnoj upravi u Crnoj Gori

Konferencija: Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije

Panel diskusija: Provjera imovinskih kartona i sukob interesa – reforme il...

Radionica: Ka održivom praćenju reforme javne uprave

Konferencija “Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom nivou...

Panel diskusija: Povjerljive nabavke – javne, a tajne