2019

Konferencija “Povratak osnovama: Informisani građani – aktivno društ...

Panel diskusija “Da li je depolitizacija obavještajnog sektora moguća?”

Konferencija “Gdje ide naš novac?”

Objedinjene nabavke u Crnoj Gori – Kako do pravih efekata centralizacije?

Radionica o portalu “Moj novac”

Poslovne tajne javnih preduzeća

Sastanak o reformi upravljanja javnim finansijama: Dosadašnji učinci i ključni i...

Dodjela malih grantova za bolju kontrolu javne potrošnje