Think Tank – Uloga nezavisnih istraživačkih centara u razvoju javnih politika

U crnogorskom društvu, pa i šire, pojam think tank i uloga ovih organizacija su u većini slučajeva nejasni i dosta neprecizno objašnjeni. S obzirom na to da broj think tank organizacija u poslednjih dvadeset godina raste eksplozivnom brzinom, kao i da njihova uloga u društvu postaje sve značajnija, neophodno je širu javnost upoznati sa osnovnim pojmovima koji se susrijeću u radu nezavisnih centara za istraživanje.

Zbog toga je cilj ove publikacije da pojam, ulogu i značaj, istorijat kao i osnovne segmente rada think tank centara predstavi ne samo donosiocima odluka u Crnoj Gori, već i drugim ekspertima u ovoj i ostalim oblastima, predstavnicima medija i univerzitetskoj (akademskoj) i široj javnosti, kao i svim zainteresovanima.

Takođe, specifična namjena ovog teksta je da ukaže na moguće pravce saradnje think tank organizacija i državnih i lokalnih struktura u Crnoj Gori.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *