Javne nabavke u Crnoj Gori – Transparentnost i odgovornost

U Crnoj Gori je na javne nabavke u 2009. godini potrošeno preko 433 miliona evra. Sistem javnih nabavki, mada unaprijeđen od uspostavljanja do danas, i dalje je opterećen brojnim nedostacima koji se odnose na neblagovremeno i nerealno planiranje, nasaglasnost ugovora o nabavkama sa zahtjevima iz tendera, naknadne izmjene uslova nabavke, kao i odsustvo kontrole izvršenja ugovora.

Manjak transparentnosti i kontrole posebno je naglašen u fazi nakon dodjele ugovora gdje je i najveći prostor za korupciju, posebno u dijelu naknadnih radova. Iako je ukazivano na brojne nepravilnosti u gotovo svim fazama postupka javnih nabavki, nikada nije utvrđena disciplinska, prekršajna ili krivična odgovornost.

Usljed različitih tumačenja zakona o prekršajima i javnim nabavkama, postupak pokretanja i utvrđivanja prekršajne odgovornosti ne funkcioniše u praksi. Rješenje prema kojem prekršajnu kaznu plaća naručilac državnom budžetu dodatno obesmišljava i onako nefunkcionalni prekršajni postupak.

U tri godine Uprava policije je podnijela svega tri krivične prijave, a prema našim saznanjima još uvijek nema pravosnažnih sudskih presuda za zloupotrebe u javnim nabavkama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *