Procjena pravnog okvira i prakse u primjeni nekih kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore: konsultativno saslušanje, kontrolno saslušanje i parlamentarna istraga

Ovaj dokument bavi se analizom tri kontrolna mehanizma, koji su predviđeni crnogorskim Ustavom i Poslovnikom Skupštine Crne Gore: kontrolnim i konsultativnim saslušanjem, kao i parlamentarnom istragom.

Kao metodološko sredstvo za dobijanje informacija o stavovima ključnih aktera u procesu obavljanja kontrolne funkcije korišćeni su intervjui. To je podrazumijevalo kreiranje tri upitnika:
a) za članove Skupštine i predstavnike parlamentarnih partija u Crnoj Gori,
b) za predstavnike institucija koje su bile subjekti primjene nadzorne funkcije parlamenta,
c) za novinare koji su izvještavali o praksi parlamenta i predstavnike NVO-a koji se bave djelovanjem parlamenta.

Nalazi u ovom dokumentu su rezultat sveobuhvatne studije zakonskog okvira i prakse u Crnoj Gori koja se tiče parlamentarnog nadzora i korišćenja kontrolnih mehanizama. Podaci od Skupštinske službe i organa državne uprave su dobijeni kroz zahtjeve za pristup informacijama

Dokument sadrži uporedni pregled pravnih okvira i prakse nekih zemalja regiona i Evropske unije. Tokom istraživanja sprovedena je detaljna analiza zakonskog okvira (Ustavi i zakonske procedure u parlamentima) kao i parlamentarne prakse u ovim zemljama. Radna verzija ovog dokumenta bila je predmet rasprave na okruglom stolu u organizaciji Instituta Alternativa, uz prisustvo predstavnika političkih partija, nevladinih organizacija i medija.

Svrha ovog projekta je da unaprijedi kvalitet zakonskog okvira i prakse u primjeni kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore, da otvori javnu debatu i da preporuke za poboljšanje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *