Ne isplati se štedjeti na DRI

Odgovorne javne finansije

Ministarstvo finansija mora preispitati svoj stav u vezi budžeta DRI Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u budžetu Crne Gore za 2012. od strane Odbora za ekonomiju,…→

Država, politika, demokratija, identitet

Blog

Nakon što je gotovo deceniju ćutala zbog državnog okvira, sada ćuti zbog državnog sadržaja. Ako progovori, smatra da će ispljunuti sadržaj – najslabija grupa suverenista navodno će pomoći antidržavnoj opoziciji i ugroziti državu. Da li…→

Može, ako mora!

Blog

„Bez pretjerivanja mislim da je naše pravosuđe u odnosu na region napravilo značajan iskorak i da nam je početna pozicija u budućim pristupnim pregovorima mnogo povoljnija nego što su to bile pozicije nekih drugih zemalja”,…→

Kontrola budžeta lokalnih samouprava

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Kontrola budžeta lokalnih samouprava Lokalne samouprave na godišnjem nivou troše više od 250 miliona eura. Imajući u vidu visinu sredstava kojima na godišnjem nivou raspolažu lokalne samouprave u Crnoj Gori, nesporan je značaj…→

Depolitizacija državne uprave

Javna uprava

Praksa po kojoj partije na vlasti smatraju da je njihovo pravo da svoje članove imenuju na radna mjesta u okviru državnih struktura je zajednička za sve zemlje u okruženju. Iako su urađeni neki koraci na…→

Kome je potrebna kontrolna funkcija?

Parlamentarni program

Propuštena šansa opozicije Opozicija u Odboru za bezbjednost i odbranu nije iskoristila mogućnost da tokom prvog ovogodišnjeg redovnog zasijedanja sprovede kontrolno ili konsultativno saslušanje bez mogućnosti da parlamentarna većina blokira taj zahtjev. Novousvojeni Zakon o…→

Ili Vlada ili Skupština!

Blog

Pišu se zakoni o sprečavanju sukoba interesa, državnim službenicima i namještenicima, mijenja se zakon o državnoj upravi i Poslovnik Skupštine Crne Gore. Očekuju se kvalitetnija rješenja, više odgovornosti, manje sukoba interesa, efikasniji rad i veći…→