Praznine u izvještavanju o reformama u oblasti vladavine prava

Iako su reforme u oblasti vladavine prava započele prije 20 godina, doba dinamičnih zakonodavnih i institucionalnih promjena započinje pripremama za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, tokom 2012. godine. Usvajanje Akcionih planova za ova dva poglavlja u narednoj godini, čija je sadržina bila jasno i precizno usmjerena preporukama datim u Analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva za ova dva poglavlja (screening izvještaji), na najsveobuhvatniji način objedinjuje reforme u velikom broju oblasti, od reforme pravosuđa, represivne i preventivne borbe protiv korupcije, svih ljudskih prava, do migracija, azila, zaštite granica, borbe protiv organizovanog kriminala, itd.

Pet godina kasnije, pitanje „glomaznosti” pristupa reformama postavlja se kao jedna od mogućih prepreka za bolje usmjerene reforme koje zadiru u srž problema u datim oblastima. Složenost oblasti, veliki broj predviđenih mjera, uključenost brojnih institucija, srodni strateški dokumenti koji se sprovode uporedo i dr. doveli su do nekoliko paralelnih procesa izvještavanja. Nijedan od ovih procesa izvještavanja nije u potpunosti zadovoljio kriterijume dobrog monitoringa i evaluacije, koji su preduslov za kvalitetno upravljanje reformama i pravovremeno reagovanje i ispravljanje uočenih nedostataka.

Cilj ove analize je da ukaže na praznine i propuste u izvještavanju koji otežavaju praćenje i nastojanje da reformski procesi postignu pune učinke i očekivane efekte. Osim toga, analiza teži da pruži podsticaj za pomjeranje izvještavanja sa strogo procesnog (na nivou aktivnosti – „realizovano/nerealizovano”) na izvještavanje usmjereno na uticaj i rezultate i izvještavanje koje koristi proces prikupljanja podataka za identifikovanje problema i prepreka za ostvarenje cilja i njihovo prevazilaženje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Jedan komentar na “Praznine u izvještavanju o reformama u oblasti vladavine prava”

  1. Dragic Bojovicsays:
    Prosle godine pocetkom juna pisao sam Vi na temu javnih radova i Vi ste to bili objavili na svom zidu:"I javni radovi namjesteni........",tako je otprilike isao tekst. Ja sam se posle resenja preduzeca "Komunalne djelatnosti",a ciji je osnivac lokalna samouprava a sa kojim sam bio odbijen iz javnog rada "Neka bude cisto",napisao zalbu Opstinskoj komisiji za zalbe kao drugostepenom organu.Javni rad je trajao 4 meseca i to je zavrsena stvar. Medjutim kako odgovor nijesam dobijao a javni rad je zavrsen shvatio sam to kao cutanje institucija.Medjutim zacudio sam se kad sam ovih dana dobio odgovor Republicke komisije za zalbe da je ne nadlezna povodom moje zalbe. Posao sam do predsjednika Opstinske komisije za zalbe da vidim kako je moja zalba dosla do Republicke komisije za zalbe.Tamo mi je receno da je njima petogodisnji mandat prestao neposredno prije moje zalbe.Da je u njihovoj kancelariji ta zalba stajala nekoliko dana i da su je oni proslijedili Republickoj komisiji za zalbe jer je posle 01 jula 2018 stupio novi zakon o lokalnoj samoupravi po kome oni navodno nije nadlezni da resavaju zalbe koje su vezane za recimo preduzece "Komunalne djelatnosti",iako je osnivac preduzeca lokalna samouprava. Zainteresovao sam se i na sajtu nasao novi zakon o lokalnoj samoupravi i pazljivo procitao mislim clan 124 u kome se opet spominje Opstinska komisija za zalbe kao drugostepeni organ za resavanje zalbi nezadovoljne strane u slucajevima odbijanja sa oglasa.Moje pitanje vama:"KO JE NADLEZAN KAO DRUGOSTEPENI ORGAN U SLUCAJU DA ME OVE GODINE PREDUZECE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODBIJE IZ PROGRAMA JAVNI RAD?Pozdrav Dragic Bojovic.