Reforma javnih finansija i poreska tajna kroz prizmu opštinskog duga

Predmet analize je reprogram poreskog duga 16 crnogorskih opština u kontekstu povećanja efikasnosti ubiranja poreskog duga, ali i transparentnijeg finansijskog izvještavanja, kao jednog od glavnih ciljeva Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016–2020. godine. Opštine duguju 40 odsto ukupnog poreskog duga, čiji su reprogram sva pravna i fizička lica ugovorila s Ministarstvom finansija, pa se kroz prizmu opštinskog duga ogledaju važni aspekti ukupne reforme javnih finansija u Crnoj Gori.

Visok nivo zaduženosti lokalnih samouprava uslovio je sklapanje ugovora između lokalnih samouprava i Ministarstva finansija 2015. godine, kojim je definisan način izmirivanja 90 miliona eura duga za poreze i doprinose na zarade zaposlenih u lokalnim samoupravama. Iako su ugovorima lokalne samouprave obavezane da smanje broj zaposlenih u organima, ustanovama, službama i privrednim društvima čiji su osnivači, sedam lokalnih samouprava nisu poštovale ove obaveze.

Poreska uprava tvrdi da je uspjela da naplati 95,15% dospjelih reprogramiranih obaveza lokalnih samouprava od 2015. godine. Međutim, ne dostavlja detalje o izmirivanju obaveza pojedinačno po opštinama, uz obrazloženje da predstavljaju poresku tajnu. Ovaj osnov ograničavanja pristupa informacijama omogućen je izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama iz maja 2017. godine. Direktno je ugrozio transparentnost javnih finansija i, samim tim, ispunjavanje ciljeva Programa reforme upravljanja javnim finansijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *