Reforma javnih finansija i poreska tajna kroz prizmu opštinskog duga

Predmet analize je reprogram poreskog duga 16 crnogorskih opština u kontekstu povećanja efikasnosti ubiranja poreskog duga, ali i transparentnijeg finansijskog izvještavanja, kao jednog od glavnih ciljeva Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016–2020. godine. Opštine duguju 40 odsto ukupnog poreskog duga, čiji su reprogram sva pravna i fizička lica ugovorila s Ministarstvom finansija, pa se kroz prizmu opštinskog duga ogledaju važni aspekti ukupne reforme javnih finansija u Crnoj Gori.

Visok nivo zaduženosti lokalnih samouprava uslovio je sklapanje ugovora između lokalnih samouprava i Ministarstva finansija 2015. godine, kojim je definisan način izmirivanja 90 miliona eura duga za poreze i doprinose na zarade zaposlenih u lokalnim samoupravama. Iako su ugovorima lokalne samouprave obavezane da smanje broj zaposlenih u organima, ustanovama, službama i privrednim društvima čiji su osnivači, sedam lokalnih samouprava nisu poštovale ove obaveze.

Poreska uprava tvrdi da je uspjela da naplati 95,15% dospjelih reprogramiranih obaveza lokalnih samouprava od 2015. godine. Međutim, ne dostavlja detalje o izmirivanju obaveza pojedinačno po opštinama, uz obrazloženje da predstavljaju poresku tajnu. Ovaj osnov ograničavanja pristupa informacijama omogućen je izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama iz maja 2017. godine. Direktno je ugrozio transparentnost javnih finansija i, samim tim, ispunjavanje ciljeva Programa reforme upravljanja javnim finansijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.