Većina da poštuje pravo manjine

Apelujemo na poslanike vladajuće većine da poštuju Poslovnik Skupštine i omoguće prohodnost opozicionih prijedloga u skladu sa članom 75, kao i ostvarivanje kontrolne funkcije Skupštine. Poslovnik garantuje pravo opoziciji da, dva puta u toku redovnog zasijedanja na njihov zahtjev, odbor donose odluku o kontrolnom saslušanju. Sve češća osporavanja ovog prava ugrožavaju kontrolnu funkciju parlamenta.

Današnjim neodlučivanjem o zahtjevu za kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića i ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na temu „Odstupanje predstavnika vlasti od zvanične vanjske politike Crne Gore i posljedica koje to proizvodi na proces EU integracija“ koji su podnijeli pet poslanika opozicije pokazalo se da parlamentarna većina ne poštuje poslovničko pravo opozicije.

Podsjećamo da su predstavnici partija koje čine ovu parlamentarnu većinu 2020. godine izmijenili Poslovnik Skupštine kako bi se pravo opozicije na kontrolno saslušanje manjinskom inicijativom omogućilo dva puta umjesto jednom u toku zasijedanja i da je tada ovo predstavljano kao demokratski iskorak. Otežana prohodnost opozicionih prijedloga za kontrolnim saslušanjima pokazana je i na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održanoj početkom marta, gdje je odlučeno da se zatraži mišljenje Kolegijuma predsjednika Skupštine povodom dvije manjinske inicijative za održavanjem kontrolnih saslušanja.

Dodatno, iako je Odbor za bezbjednost i odbranu naknadno usvojio inicijativu o kontrolnom saslušanju povodom izbora v.d. direktora Uprave policije, i usvajanje ove inicijative su pratile dileme povodom toga na koji način treba da se odlučuje o ovoj inicijativi, da li se o njoj glasa ili ne. Inicijativa je usvojena na narednoj sjednici, ali kontrolno saslušanje još uvijek nije sprovedeno.

 

Bojana Pravilović
Institut alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *