Zašto je važno konačno usvojiti izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je organizovao konsultativno saslušanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama – naš predstavnik, Marko Sošić, skrenuo je pažnju na probleme koje imamo u ostvarenju ovog prava zbog organa vlasti koje koriste Zakon kako bi sakrile informacije ili nam otežale pristup. Nažalost, veći dio rasprave na Odboru je posvećen zlouptrebama pojedinaca, advokata i nekih organizacija koje velikim brojem zahtjeva kroz postupke pred Agencijom i Upravnim sudom ostvaruju novčanu dobit, umjesto o ograničenjima u pristupu informacijama za koja su krivi sami organi vlasti.

Ovo je četvrti put za četiri godine da različite verzije ovog zakona dolaze do Skupštine i iz različitih razloga se njihovo razmatranje odlaže tako što budu arhivirani ili povučeni.

Sa kolegama iz MANS-a, ranije smo reagovali na dio normi u prijedlogu zakona koje bi valjalo unaprijediti. Sa druge strane, vrlo je važno konačno usvojiti ove izmjene, a za nas su ključne dvije novine: proširen opseg proaktivnog objavljivanja informacija i dodatno normiranje ograničenja pristupa informacijama, kroz uvođenje testa štetnosti i za poslovnu i poresku tajnu.

Na sjednici odbora smo upozorili na štetne posljedice po pristup informacijama koje su imale izmjene Zakona iz 2017. godine, posebno u pogledu uvođenja instituta poreske i poslovne tajne.

Cijelu raspravu možete pogledati ovdje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *