Vladin Nacrt neće unaprijediti sprečavanje korupcije

Kozmetičke izmjene, zaboravljen kvalitetan nacrt skupštinske radne grupe, izostanak političke volje za suštinskim promjenama

Nacrt zakona o sprečavanju korupcije koji je pripremilo Ministarstvo pravde i stavilo na javnu raspravu, ne donosi bitna unapređenja, niti će ukoliko bude usvojen, unaprijediti sprečavanje korupcije.

Predlaganje ovakvog teksta nacrta Zakona, pokazuje izostanak političke volje aktuelne Vlade da unapređenjem pravnog okvira doprinese borbi protiv korupcije.

Naročito zabrinjava da aktuelna Vlada ne uvažava prethodne napore Skupštine Crne Gore i civilnog društva da se tekst aktuelnog zakona unaprijedi. Podsjećamo da je radna grupa Odbora za antikorupciju Crne Gore, u kojoj su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora, tokom 2023. godine pripremila Nacrt zakona o sprečavanju korupcije. Takođe, ovaj Odbor je u maju prošle godine organizovao i okrugli sto na kojem je razmatran nacrt zakona.

Posljednja radna verzija, u koju je predstavnica Instituta alternativa u toj radnoj grupi imala uvid, predstavlja značajno kvalitetniji tekst, iako se i on mogao dodatno unaprijediti budući da smo u odnosu na pojedine odredbe tog nacrta imali primjedbe i rezerve.

Nejasno je zašto Ministarstvo pravde nije uvažilo mnogobrojna kvalitetna rješenja iz tog nacrta zakona.

Institut alternativa je posebno zabrinut što se u nacrtu zakona koji je na javnoj raspravi nisu našle odredbe koje propisuju obavezu članova komisija koje sprovode postupke javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjele koncesija čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 eura, da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini. Podsjećamo da je riječ o oblastima koje su visoko rizične za pojavu korupcije.

U nacrtu zakona nema ni nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije da utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, koncesija i javnih nabavki u skladu sa posebnim propisima koji uređuju ove oblasti.

Predlažemo da Vlada usvoji kao predlog Zakona, tekst koji je usaglašen u radnoj grupi koju je 2023.godine formirala Skupština Crne Gore.

Dragana Jaćimović
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *