Hajde da govorimo o učincima!

...ili o prazninama u izvještavanju o reformi javne uprave u Crnoj Gori

Izvještavanje o sprovođenju reformi je važan mehanizam kako bi se na vrijeme preduprijedili potencijalni negativni efekti, unaprijedila primjena, ali i stvorio osnov za cjelovitu procjenu uticaja, koja bi trebalo da prethodi donošenju novih odluka u datoj oblasti. U tom smislu, u ciklusu javnih politika, ovaj „alat“ se veže za fazu primjene određenih politika i njihovog nadgledanja (monitoringa), ali treba da bude „uvertira“ i u proces procjene uticaja – evaluacije.

Izvještavanje orijentisano na rezultate/učinke i uticaj u Crnoj Gori je nedovoljno razvijeno. Za prvi izvještaj o sprovođenju Strategije reforme javne uprave SIGMA – Zajednička inicijativa Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je ocijenila da se fokusira isključivo na primjenu aktivnosti. U procjeni ispunjenosti Evropskih principa javne uprave u Crnoj Gori pogoršala se ocjena za izvještavanje o primjeni strategija, zašto što se izvještaji o kojima je Vlada raspravljala tokom 2015. i 2016. godine fokusiraju isključivo na primjenu aktivnosti, a ne na efekte tih aktivnosti. Kada su u pitanju izvještaji o radu institucija, naglašava se da su godišnji izvještaji o radu organa u sastavu ministarstava „procesno orijentisani“, prepuni statističkih podataka, koji, međutim, ne govore ništa o specifičnim mjerljivim ciljevima ili o pokazateljima uspjeha.

Imajući u vidu opisane manjkavosti izvještavanja o sprovođenju strategija u Crnoj Gori, cilj analize je da, na konkretnim primjerima (ne)izvještavanja o ključnim mjerama i efektima reforme javne uprave, pokaže koje su to praznine u sadašnjem sistemu i upravljanju podacima, i koji su to pravci za unapređenje, kako bi izvještavanje o Strategiji, ali i o radu ključnih nosilaca njene primjene, omogućilo informisano donošenje odluka i diskusiju zasnovanu na dokazima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *