Crna Gora u Briselu

Blog

Ukazao sam da situacija u Crnoj Gori nije ni približno ružičasta kako je uglavnom predstavljaju predstavnici Vlade, ali isto tako da nije katastrofična kako je predstavlja jedan dio antivladinih struktura. Takođe, ukazao sam na potrebu…→

Problemi sa koncesijama

Odgovorne javne finansije

Ni nakon gotovo godinu dana od početka rada na izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, Crna Gora nema zaokružen i adekvatan zakonski okvir za oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija. Naime, radni tim za izradu predloga…→

Pravni osnov za napredak

Parlamentarni program

Izmjenama Poslovnika do aktivnije uloge Skupštine u procesu evropskih integracija Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore na današnjem redovnom zasijedanju Skupštine. Izmjenama i dopunama Poslovnika koje su…→

Do posljednjeg mandata

Blog

Rezultati lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu u značajnoj mjeri su reprezentativni za Crnu Goru. Zato je zabrinjavajuće što se o njima tako malo govori i piše. Naročito u opozicionoj štampi. Naročito u opozicionim…→