Korak naprijed, dva nazad

Blog

Vlada je imala političku obavezu da u aktuelnom trenutku evropskih integracija sprovede široke političke konsultacije o izboru novih čelnih ljudi Uprave policije i ANB-a. Tako bi dokazala da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala…→

Močvara

Blog

Godina pred nama biće daleko izazovnija od prethodne, a moguće i najteža od obnove nezavisnosti. Ne samo zbog toga što je izvjesno dalje urušavanje ionako teško bolesnog ekonomskog sistema, već i zbog političkih turbulencija u…→

Budžet i Mi

Blog

Koliko pažnje poklanjamo kontroli budžeta? Vlada je usvojila Predlog Zakona o budžetu za 2012. godinu. Ove godine Predlog budžeta je predstavljen bez pratećeg obrazloženja, dokumenta koji je prethodnih godina manje-više transparentno objašnjavao brojne planirane stavke…→

Glasanje treba učiniti javnim

Parlamentarni program

(Zajednička inicijativa Centra za građansko obrazovanje i Instituta alternativa) SKUPŠTINA CRNE GORE g-din Damir Davidović, generalni sekretar Podgorica, 7.11.2011. Predmet: Zahtjev za omogućavanje javnosti da zna kako je koji poslanik glasao u proceduri javnog glasanja…→

Ne isplati se štedjeti na DRI

Odgovorne javne finansije

Ministarstvo finansija mora preispitati svoj stav u vezi budžeta DRI Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u budžetu Crne Gore za 2012. od strane Odbora za ekonomiju,…→