Vlada da odblokira ugovore RTCG i pokaže da radi u javnom, a ne partijskom interesu

Bezbjednost i odbrana, Javna uprava, Odgovorne javne finansije, Parlamentarni program, Pregovori sa EU, Škola javnih politika, Socijalna politika

Vlada Crne Gore je u značajanom prouzrokovala probleme sa kojima se RTCG suočava u proteklom periodu kroz sebi dostupne institucionalne mehanizme demonstrirajući na taj način da primarno štiti partijski, odnosno preciznije interes vladajuće Demokratske partije…→