SELDI forum u Briselu

Javna uprava, Odgovorne javne finansije

Ključni rezultati, nalazi i preporuke formulisani tokom dvogodišnjeg projekta u okviru SELDI mreže (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity) predstavljeni su na policy forumu održanom u Briselu 24. i 25. februara 2015. godine. Forumu…→

Sastanak sa naručiocima

Odgovorne javne finansije

Danas smo održali radni sastanak sa službenicima/cama za javne nabavke. Ovaj sastanak je nastavak istraživanja o stavovima naručilaca i ponuđača o rizicima za korupciju u postupcima javnih nabavki. U prvoj fazi istraživanja službenici/ce dostavljali su svoje primjedbe i sugestije…→

Javne politike

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Javne politike Zbornik koji je pred čitaocima proizašao je iz rada programa ”Škola javnih politika”. U okviru zbornika pet autora iz ugla različitih naučnih disciplina analizira pojam i ključne elemente javnih politika. Drugi…→