Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014. Monitoring izvještaj ”Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.” je pripremljen u okviru projekta ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore” koji je podržan od strane…→

Blog: Šta mi želimo od Evrope?

Blog, Pregovori sa EU

U predgovoru knjige filozofa Slavoja Žižeka i Srećka Horvata Šta Evropa želi? slikovito se kaže kako je Hrvatska postala članica Unije poslije ponoći, te stigla na zabavu kada su svi gosti već bili pijani. Ostalim zemljama, prvenstveno…→