Crnogorska uprava: Organigram haosa

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Crnogorska uprava: Organigram haosa Predmet ove analize su česte reorganizacije crnogorske uprave, u odnosu na deklarativno opredjeljenje ka uspostavljanju efikasnije, racionalnije i fleksibilnije uprave. Ključni nalazi pokazuju da je donosiocima odluka ostavljen preveliki…→