Blog: Šta mi želimo od Evrope?

Blog, Pregovori sa EU

U predgovoru knjige filozofa Slavoja Žižeka i Srećka Horvata Šta Evropa želi? slikovito se kaže kako je Hrvatska postala članica Unije poslije ponoći, te stigla na zabavu kada su svi gosti već bili pijani. Ostalim zemljama, prvenstveno…→

Ko će odgovarati zbog zloupotreba?

Ostalo

Prije više od mjesec dana, sa partnerima iz četiri organizacije, obratili smo se Vrhovnom državnom tužiocu zahtijevajući odgovor na pitanje - Šta je tužilaštvo uradilo sa izvještajima Državna revizorske institucije (DRI) koji su mu zvanično dostavljeni?…→