Blog: (De)motivacija?

Blog

Umjesto da se uhvate u koštac sa sveprisutnom korupcijom, naši državni organi su trenutno okupirani prepravljanjem rokova u pokušaju da predvide koliko će im vremena biti potrebno u sledećoj za ispunjavanje obaveza iz ove godine.…→

Blog: Pod velom patriotizma

Blog

Vlada nije žurila sa izradom zakona, ali Skupština neka požuri sa njihovim razmatranjem, u protivnom ugrožava naš EU put. Hitan postupak ili amandmani, pitanje je sad? Zakon o državnom tužilaštvu, Zakon o specijalnom državnom tužilaštvu,…→