10 godina PASOS mreže – Izvještaj sa Skupštine

Ostalo

Na Skupštini PASOS-a održanoj u Varšavi 12-13. decembra, obilježeno je 10 godina postojanja ove mreže istraživačkih centara. Na Skupštini su izabrana tri člana Odbora direktora, dodijeljene godišnje nagrade PASOS-a, usvojen godišnji izvještaj o radu i…→

Trening: Skrining poglavlja 23

Pregovori sa EU

Druga radionica makedonske Mreže 23 održana je od 11. do 14. decembra ove godine u Strugi, Makedonija, a naša Dina Bajramspahić podijelila je iskustvo civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju pristupnih pregovora u poglavlju…→

Vlada – Civilno društvo na Zapadnom Balkanu u 2025.

Ostalo

Koordinatorka istraživanja Jovana Marović učestvovala je na radionici o strateškom prognoziranju koja je organizovana za alumniste TRAIN programa od 7-10. decembra 2014. godine u Berlinu.  Tokom dvodnevne radionice u organizaciji Njemačkog savjeta za spoljne poslove…→