Za državnu upravu, jednaku za sve

Javna uprava

Nakon ukazivanja na ključne probleme u uspostavljanju sistema zasluga u crnogorskoj državnoj upravi, među kojima su posredovanje u zapošljavanju i neriješeni status zaposlenih na određeno vrijeme, Institut alternativa i u ovoj godini nastavlja sa monitoringom…→

Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija”, a sa ciljem da ukaže na značaj transparentnog sprovođenja javno-privatnog…→