Saopštenje: Kolike su plate javnim funkcionerima?

Javna uprava

Većina organa državne uprave ne ispunjava obavezu iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja nalaže proaktivno objavljivanje spiskova javnih funkcionera sa njihovim zaradama. Institut alternativa je pretragom internet stranica organa državne uprave u periodu od…→