You4EU – Učešće građana 2.0

Institut alternativa uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

Učešće građana u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na svim nivoima vlasti je jedan od glavnih stubova demokratskih društava i demokratske kulture. Građani imaju snagu da budu pokretač promjena i pravo da na različite načine budu uključeni u rasprave o pitanjima, problemima ili politikama od javnog značaja.

Ovaj projekat je, stoga, osmišljen tako da motiviše građanke i građane i da im da mogućnost da se aktivno uključe u dijalog sa javnim funkcionerima na nivou EU, ali i u svojim nacionalnim državama. Projekat prati debatu o budućnosti Evropske unije u svjetlu Bregzita, izbora za Evropski parlament u maju 2020. godine i primjene Strategije proširenja (Vjerodostojna perspektiva proširenja na Zapadni Balkan) i pratećih inicijativa. Aktivnosti na projektu će omogućiti građanima da steknu uvid i razmisle o scenarijima budućnosti Evropske unije koji su predstavljeni u Bijeloj knjizi Evropske komisije. Kroz direktne kontakte sa nosiocima vlasti, građanima će biti pružena prilika da preispituju i diskutuju o planovima, prioritetima, aktivnostima i rezultatima politika koje sprovodi EU. Građanke i građani će kroz projekat moći i da predlože nove i inovativne načine za komunikaciju s javnim funkcionerima, a najbolja ideja će dobiti i novčanu podršku za realizaciju.

S obzirom na to da dvije organizacije koje učestvuju na projektu dolaze iz država koje su kandidati za članstvo u EU, dok dvije dolaze iz zemalja članica EU, važan aspekat ovog projekta je i razmjena iskustava između građana Evropske unije i građana Evrope, koji ima potencijal da rezultira konstruktivnom akcijom ka jačanju socijalne i političke kohezije na evropskom kontinentu.

Tokom implementacije ovog projekta biće korišćeni novi mediji i kanali komunikacije koji će podstaknuti uključivanje mlađih generacija u navedene procese. Težiće se kontinuiranom poboljšanju politika i rješavanju postojećih i novih izazova i problema, između ostalog, i kroz građanske debate.

Dodatni doprinos daće i istraživanje koje će projektni partneri sprovesti  u 4 partnerske zemalje i uključiti više od 300 građana. Cilj istraživanja je da ispita koji su dostupni kanali komunikacije između građana i javnih vlasti, kao i da pruži preporuke za aktivnije učešće građana u debatama koje se tiču budućnosti Evrope. Ovo istraživanje će biti sprovedeno u tri faze:

–          Prva faza podrazumijeva prikupljanje pitanja građana i građanki putem društvenih mreža, postojećih i novih onlajn platformi.  Građani će imati priliku da postave pitanje javnim funkcionerima o budućnosti Evrope, a istraživači će se potruditi da dođu do odgovora. U ove onlajn debate će se, kao učesnici ili moderatori, uključiti kandidati za Evropski parlament na izborima 2019, predstavnici država pri EU i članovi pregovaračkih timova zemalja kandidata. Teme koje će ove debate obuhvatiti tiču se aktuelnih pitanja – proširenje EU, Bregzit, stanje četiri slobode, izbore za Evropski parlament, evropsko građanstvo, i drugo.

–          Na osnovu prikupljenih pitanja u prvoj fazi, u drugoj će biti kreiran upitnik za donosioce odluka kako u zemljama članicama EU, tako i u zemljama kandidatima za članstvo.

–          Poslednja faza ovog istraživanja podrazumijeva izradu analitičke studije, sastavljenu od 50 ključnih pitanja za budućnost Evrope, koja će biti predstavljena donosiocima odluka na nivou EU.

Prioriteti projekta su da građanke i građane podstakne na aktivni dijalog o budućnosti Evrope i preispitivanje mehanizama za suprotstavljanje rastućem evroskepticizmu u, i van Evropske unije.

Opšti cilj projekta je da promijeni poziciju građanki i građana Evrope od pasivnih posmatrača do aktivnih pokretača društvenih promjena.

Specifični ciljevi projekta su da:

  •  građane Evrope osnaži dovoljno da postanu aktivni učesnici i zagovarači promjena;
  •  se razvije svest o ulozi građana i njihovom mogućem uticaju na proces donošenja odluka;
  •  podstakne građanske debate i e-participaciju u pitanjima koja se tiču razvojnih politika;
  •  omogući razmenu iskustava među građanima u državama članicama Evropske unije i državama kandidatima za članstvo.

Aktivnosti na projektu će omogućiti: ostvarivanje direktnih kontakata između građanstva i donosioca odluka; istraživanje mišljenja građana širom Evrope o budućnosti EU; prekograničnu saradnju ključnih aktera i razvoj inovativnih instrumenata koji za cilj imaju da podstaknu direktno učešće građana u procesu donošenja odluka.

Očekivani rezultati projekta su:
• osnaženi i motivisani građani da pokreće i učestvuje u debatama;
• prijedlozi za poboljšanje specifičnih aspekata evropskih politika koji se odnose na participaciju građana;
• snažniji uticaj individualnih inicijativa građana;
• unapređenje znanja i iskustava u cilju smanjenja evroskepticizma.

Projektne aktivnosti se sprovode u četiri faze:
1. Početna faza podrazumijeva razvoj toka projektnih aktivnosti i uspostavljanje metodologija rada, rasporedjivanje aktivnosti između partnera i određivanje administrativnih pravila.
2. Faza istraživanja obuhvata sakupljanje pitanja građana putem društvenih mreža, kreiranje upitnika i studije praktične politike, koja će obuhvatiti 50 najčešće postavljenih i najvažnijih pitanja građana.
3. Faza učešća podrazumijeva organizaciju onlajn takmičenja na nivou Evrope na kom će učesnici moći da predlože inovativnu alatku koja će na neki način doprinijeti uključivanju građana u procese donošenja odluka i rasprave o budućnosti Evropske unije.
4. Poslednja faza – faza debatovanja odnosi se na organizaciju četiri debate u Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji i jedne u Briselu, gdje će biti predstavljeni rezultati i doprinosi projekta.

Organizacije koje učestvuju u implementaciji projekta su: Institut alternativa, Beogradska otvorena škola iz Srbije kao vodeći partner na projektu, GONG iz Hrvatske i PiNA iz Slovenije, dok će projekat obuhvatiti oko 800 direktnih učesnika, budućih lidera promjena. Putem medija, društvenih mreža i internet portala, projekat će dosegnuti do 370 000 građana širom Evrope.
Projekat se sprovodi u periodu od 18 meseci, od 1. septembra 2018. do 29. februara 2020.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *