Nikoleta Pavićević

Istraživačica javnih politika

Nikoleta Pavićević je istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, angažovana na projektima u oblastima parlamentarnog nadzora, slobode javnog okupljanja i orodnjavanja javnih politika.

U Institutu alternativa je trenutno koordinatorka projekata ’’Rodna ravnopravnost kroz mjere rane integracije’’ uz podršku Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i ’’Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’, podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Članica je radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova za izmjene i dopune Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, kao i OSCE/ODIHR (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava) mreže monitora slobode javnog okupljanja.

Autorka je pet monitoring izvještaja o radu skupštinskih Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za antikorupciju i Odbora za bezbjednost i odbranu, u kojima su, nakon višemjesečnog monitoringa, date preporuke za unapređenje njihove kontrolne i zakonodavne uloge.

Preporuke za unapređenje integrisanja rodne perspektive u izradi javnih politika u Crnoj Gori, predstavila je u analizi ’’Orodnjavanje javnih politika: Primjeri iz Crne Gore’’, a iste su prepoznate i u Nacionalnoj strategiji rodne ravnopravnosti 2021-2025 Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. U okviru projekta ’’Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’, podržanom od strane EU, izradila je Monitoring izvještaj o slobodi javnih okupljanja u Crnoj Gori koji ukazuje na manjkavosti zakonskog okvira u oblasti, ali i probleme uočene u praksi. Dodatno, Nikoleta je učestvovala u izradi brojnih analiza IA kao saradnica u istraživanju.

Nikoleta je rođena 31. oktobra 1994. godine u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Univerzitetu Donja Gorica je radila kao saradnica u nastavi prof. dr. Oliveri Injac, na predmetima Globalna bezbjednost i Međunarodni terorizam. Pod mentorstvom prof. Injac, specijalističke studije završila je radom ’’Fenomen korupcije i uloga bezbjednosne kulture u suzbijanju korupcije’’ na Humanističkim studijama, smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost.

Kontakt: nikoleta@institut-alternativa.org