Ugovori o djelu kao mehanizam zloupotrebe

Preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA) ukazuju na mogućnost zloupotrebe ugovora o djelu od strane državnih organa kako bi se zaobišle procedure zapošljavanja utvrđene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kazala je Milena Milošević na jučerašnjoj konferenciji u Sarajevu.

Konferencija o dostupnosti javnih informacija, sa posebnim naglaskom na dostupnost ugovora o djelu sklopljenih za potrebe javne uprave, organizovana je od strane Transparency International Bosna i Hercegovina i predstavništva Fonda za otvoreno društvo za ovu zemlju.

Milena Milošević, istraživačica javnih politika u IA, predstavila je preliminarne nalaze našeg istraživanja o sklapanju ugovora o djelu u crnogorskoj javnoj upravi, koji naša organizacija sprovodi u okviru redovnog monitoringa zapošljavanja i napredovanja državnih organa.

Ona je ukazala na to da se u Crnoj Gori strogo formalno ne može govoriti o zapošljavanju na osnovu ugovora o djelu, jer sklapanje ovih ugovora uopšte nije regulisano Zakonom o radu i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

„Nalazi, međutim, upućuju na to da se nastavilo sa praksom obesmišljavanja vladinih napora da se ograniči zapošljavanje u javnoj upravi i da se uvede sistem zasluga u crnogorsku državnu upravu, time što se ljudi praktično zapošljavaju na osnovu ugovora o djelu iako formalno-pravno to nije moguće“, kazala je ona.

Naime, time što pojedine institucije plaćaju poreze i doprinose licima angažovanim na osnovu ugovora o djelu, i time što se ovi ugovori sklapaju na duži vremenski period, ili konstanto obnavljaju, lica praktično bivaju zaposlena u državnim organima, ali ne na osnovu relativno strogih procedura propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Dodatno, ugovori o djelu se nerijetko sklapaju i za poslove koji imaju redovan karakter u okviru određenog državnog organa.

Milošević je podsjetila i na ranije nalaze Državne revizorske institucije, koja je takođe ukazala na zloupotrebu ugovora o djelu od strane pojedinih državnih organa, koji su, između ostalog, plaćali i službena putovanja licima angažovanim na ovaj način.

Ona je stoga upozorila na važnost nadgledanja ugovora o djelu u javnoj upravi, ali i ugovora sa agencijama za posredovanje u zapošljavanju, koji takođe predstavljaju potencijalni mehanizam za zaobilaženje provjere sposobnosti i drugih procedura utvrđenih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Na konferenciji, koja je organizovana povodom obilježavanja 28. septembra, Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, govorili su i predstavnici civilnog sektora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a bilo je riječi i o međunarodnoj inicijativi „Partnerstvo otvorenih vlada“.

Saopštenje: Neophodna puna revizija AP za poglavlja 23 i 24

Najavljena revizija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 ne bi trebalo da obuhvati samo izmjene predviđenih rokova već treba ići na suštinsko unapređenje mjera, aktivnosti i indikatora. Bez obzira na obim izmjena, Vlada treba da stavi nacrt izmijenjenih planova na javnu raspravu.

Nakon objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu od strane Evropske komisije, pregovaračke radne grupe za poglavlja 23 i 24 pristupiće reviziji akcionih planova za ova poglavlja. Još uvijek nije izvjesno da li će ove izmjene podrazumijevati samo novo utvrđivanje rokova ili će obuhvatiti suštinska unapređenja.
Prvu godinu primjene akcionih planova za oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, ljudskih prava i bezbjednosti karakterišu brojni izazovi koji se ogledaju u nemogućnosti ”mjerenja” napretka u pojedinim oblastima zbog loše definisanih indikatora, kao i visok stepen nerealizovanih mjera, loša koordinacija i izvještavanje. Takođe, rješenja i mjere su u značajnoj mjeri modifikovani tokom primjene, pa to u praksi ne stvara značajan pomak u reformama. Zbog svih ovih problema potrebno je u značajnoj mjeri unaprijediti akcione planove za ključna poglavlja u procesu pregovora, precizno utvrditi odgovornosti i indikatore uspjeha.

Međutim, bez obzira na obim izmjena akcionih planova za poglavlja 23 i 24 neophodno je u jednom transparentnom procesu u okviru javne rasprave omogućiti zainteresovanim stranama da utiču na njihovo unapređenje. Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva je neophodno organizovati u vremenskom periodu koji je predviđen relevantnim propisima, a ne samo šest dana kao što je to bio slučaj kada je nacrt ovih planova bio na ”javnoj raspravi”. S obzirom na to da značajne izmjene akcionih planova moraju ići na odobravanje država članica Evropske unije, to ne bi trebalo da utiče na usporavanje procesa pregovora jer ne postoji prepreka da se nastavi sa realizacijom aktivnosti iz postojećih planova.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentari na nacrt zakona o upravnoj inspekciji

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk, je učestvovao na okruglom stolu Ministarstva unutrašnjih poslova o nacrtu Zakona o upravnoj inspekciji održanom 11. septembra ove godine. Tom prilikom iznio je niz sugestija i primjedbi na tekst nacrta i ukazao na neka otvorena pitanja u regulisanju ove materije.

Centralno pitanje jeste mjesto upravne inspekcije u organizaciji uprave i obim njenih nadležnosti, naročito kada je riječ o odnosu upravne inspekcije i drugih grana vlasti i lokalne samouprave. Potrebno je bliže definisati evidencije koje vodi upravna inspekcija, što predstavlja osnov za izradu kvalitetnih izvještaja o radu čija izrada nije predviđena ovim zakonom. Potrebno je po ugledu na rješenja iz Republike Hrvatske definisati obavezu saradnje upravne inspekcije sa drugim organima, a za nas je naročito važna saradnja upravne inspekcije sa Državnom revizorskom institucijom.

Komentare u cjelini možete pronaći ovdje.

Emisija “Okvir” posvećena specijalnom tužilaštvu

Naša Dina Bajramspahić je gostovala 28. septembra ove godine na državnoj televiziji u emisiji “Okvir” čija je tema bila nacrt Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu.

Ostali gosti emisije bili su:

  • gospođa Branka Lakočević, pomoćnica Ministra pravde,
  • gospodin Dragan Novosel, prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika u Republici Hrvatskoj.

Emisiju vodi i uređuje Zoran Leković, a prikazuje se na RTCG 1 nedjeljom u 20.10 h. Snimak možete pogledati ovdje:

Emisija: Politička odgovornost lokalnih vlasti

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa Jovana Marović gostovala je u emisiji “Balkan Express” kod Duške Pejović na TV Atlas. Emisija emitovana 17. septembra 2014. godine, a tema je bila “Politička odgovornost lokalnih vlasti”. Pored Jovane, u emisiji su učestovali i Milica Kovačević, predsjednica Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju i Boris Marić, viši pravnik savjetnik u Centru za građansko obrazovanje. Jovana je detaljno govorila o dosadašnjem procesu reforme lokalne samouprave, kao i o procedurama zapošljavanja u crnogorskim opštinama.

Emisiju u cjelini možete pogledati na sledećem linku: