Saopštenje: Neophodna puna revizija AP za poglavlja 23 i 24

Najavljena revizija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 ne bi trebalo da obuhvati samo izmjene predviđenih rokova već treba ići na suštinsko unapređenje mjera, aktivnosti i indikatora. Bez obzira na obim izmjena, Vlada treba da stavi nacrt izmijenjenih planova na javnu raspravu.

Nakon objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu od strane Evropske komisije, pregovaračke radne grupe za poglavlja 23 i 24 pristupiće reviziji akcionih planova za ova poglavlja. Još uvijek nije izvjesno da li će ove izmjene podrazumijevati samo novo utvrđivanje rokova ili će obuhvatiti suštinska unapređenja.
Prvu godinu primjene akcionih planova za oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, ljudskih prava i bezbjednosti karakterišu brojni izazovi koji se ogledaju u nemogućnosti ”mjerenja” napretka u pojedinim oblastima zbog loše definisanih indikatora, kao i visok stepen nerealizovanih mjera, loša koordinacija i izvještavanje. Takođe, rješenja i mjere su u značajnoj mjeri modifikovani tokom primjene, pa to u praksi ne stvara značajan pomak u reformama. Zbog svih ovih problema potrebno je u značajnoj mjeri unaprijediti akcione planove za ključna poglavlja u procesu pregovora, precizno utvrditi odgovornosti i indikatore uspjeha.

Međutim, bez obzira na obim izmjena akcionih planova za poglavlja 23 i 24 neophodno je u jednom transparentnom procesu u okviru javne rasprave omogućiti zainteresovanim stranama da utiču na njihovo unapređenje. Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva je neophodno organizovati u vremenskom periodu koji je predviđen relevantnim propisima, a ne samo šest dana kao što je to bio slučaj kada je nacrt ovih planova bio na ”javnoj raspravi”. S obzirom na to da značajne izmjene akcionih planova moraju ići na odobravanje država članica Evropske unije, to ne bi trebalo da utiče na usporavanje procesa pregovora jer ne postoji prepreka da se nastavi sa realizacijom aktivnosti iz postojećih planova.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *