Ugovori o djelu kao mehanizam zloupotrebe

Preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA) ukazuju na mogućnost zloupotrebe ugovora o djelu od strane državnih organa kako bi se zaobišle procedure zapošljavanja utvrđene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kazala je Milena Milošević na jučerašnjoj konferenciji u Sarajevu.

Konferencija o dostupnosti javnih informacija, sa posebnim naglaskom na dostupnost ugovora o djelu sklopljenih za potrebe javne uprave, organizovana je od strane Transparency International Bosna i Hercegovina i predstavništva Fonda za otvoreno društvo za ovu zemlju.

Milena Milošević, istraživačica javnih politika u IA, predstavila je preliminarne nalaze našeg istraživanja o sklapanju ugovora o djelu u crnogorskoj javnoj upravi, koji naša organizacija sprovodi u okviru redovnog monitoringa zapošljavanja i napredovanja državnih organa.

Ona je ukazala na to da se u Crnoj Gori strogo formalno ne može govoriti o zapošljavanju na osnovu ugovora o djelu, jer sklapanje ovih ugovora uopšte nije regulisano Zakonom o radu i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

„Nalazi, međutim, upućuju na to da se nastavilo sa praksom obesmišljavanja vladinih napora da se ograniči zapošljavanje u javnoj upravi i da se uvede sistem zasluga u crnogorsku državnu upravu, time što se ljudi praktično zapošljavaju na osnovu ugovora o djelu iako formalno-pravno to nije moguće“, kazala je ona.

Naime, time što pojedine institucije plaćaju poreze i doprinose licima angažovanim na osnovu ugovora o djelu, i time što se ovi ugovori sklapaju na duži vremenski period, ili konstanto obnavljaju, lica praktično bivaju zaposlena u državnim organima, ali ne na osnovu relativno strogih procedura propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Dodatno, ugovori o djelu se nerijetko sklapaju i za poslove koji imaju redovan karakter u okviru određenog državnog organa.

Milošević je podsjetila i na ranije nalaze Državne revizorske institucije, koja je takođe ukazala na zloupotrebu ugovora o djelu od strane pojedinih državnih organa, koji su, između ostalog, plaćali i službena putovanja licima angažovanim na ovaj način.

Ona je stoga upozorila na važnost nadgledanja ugovora o djelu u javnoj upravi, ali i ugovora sa agencijama za posredovanje u zapošljavanju, koji takođe predstavljaju potencijalni mehanizam za zaobilaženje provjere sposobnosti i drugih procedura utvrđenih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Na konferenciji, koja je organizovana povodom obilježavanja 28. septembra, Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, govorili su i predstavnici civilnog sektora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a bilo je riječi i o međunarodnoj inicijativi „Partnerstvo otvorenih vlada“.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *