Dragana Jaćimović

Sardnica

Dragana Jaćimović (rodjena 16.02.1996. godine u Bijelom Polju) završila je Osnovu školu, Nižu muzičku školu i Srednju elektro-ekonomsku školu u Bijelom Polju. Trenutno je na specijalističkim studijama Univerziteta Crne Gore, Fakulteta političkih nauka, na smjeru međunarodni odnosi. Na istom fakultetu je stekla Bachelor diplomu, za smjer međunarodni odnosi. Bila je dugogodišnji volonter u Opštinskoj kancelariji za mlade u Bijelom Polju, uglavnom na projektima vezanim za promociju vrijednosti Evropske Unije i podsticanja mladih za aktivnije učešće u lokalnoj zajednici, kao i razvoj volonterizma. Bila je i član Volonterskog centra, preko kojeg je volontirala u Domu Starih, Dnevnom centru „Tisa“. Učesnik projekta „Ambasadorski dani“ u organizaciji MAPSSA, kao i omladinske humanitarne akcije „Njihov osmijeh“.

Za program stručnog osposobljavnja izabrala je Institut alternativa, gdje je počela sa radom od januara 2017. godine.