Dragana Jaćimović

Istraživačica javnih politika

Dragana Jaćimović je u Institutu alternativa angažovana kao istraživačica javnih politika. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, specijalističke studije na smjeru Međunarodni odnosi.  Za program stručnog osposobljavanja izabrala je Institut alternativa, gdje je počela sa radom od januara 2018. godine. U svom dosadašnjem radu angažovana je na projektima u oblasti vladavine prava, javne uprave i javnih finansija.

Trenutno je angažovana na regionalnom WeBER 2.0 projektu.

Članica je Radne  grupe za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda sloboda i bezbjednost od juna 2021. godine.

Kao autorka dijela za Crnu Goru, učestvovala je u izradi analiza: – „Neispunjavanje obaveza: Kako se vlade Zapadnog Balkana bore protiv organizovanog kriminala“ i „Mapiranje aktivnosti civilnog društva u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“.

Jedna je od autorki monitoring izvještaja „Primjena novog Zakona o javnim nabavkama: Prilika za izlazak iz začaranog kruga“.

Bila je saradnica u istraživanju za publikacije: „Nabavke u sektoru bezbjednosti i odbrane: Nova „pravila igre“, stari problemi“, Izvještaj o praćenju sprovođenja reforme javne uprave u 2019. godini“,  “Nabavke male vrijednosti u Crnoj Gori: bez javnosti i konkurencije”, „Umjesto reformi status quo, kontrola imovinskih kartona i sukob interesa u Crnoj Gori“ , i učestvovala je u istraživanju i pripremi publikacije Povjerljive nabavke u Crnoj Gori: daleko od kontrole”. Ona je jedna od saradnika u istraživanju za publikacije „Upravljanje javnim finansijama: Druga strana medalje (ažurirani monitoring izvještaj)“, Izvještaj o reformi upravljanja javnim finansijama u 2017. i 2018. godini: Druga strana medalje” i „Opštine pred sudom: Između neodgovornosti i zaštite lokalnih interesa“.

Bila je koordinatorka dva regionalna projekta: „EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih“ i „You4EU – Učešće građana 2.0“, u okviru kojih je učestvovala u pisanju analiza „Evropski mladi-adresiranje digitalnih izazova“ i „50 pitanja od tebe za EU“.

Govori engleski i turski jezik.

Kontakt: dragana@institut-alternativa.org