Izvještaj o praćenju sprovođenja reforme javne uprave u 2019. godini

Publikacija analizira službenički sistem javne uprave, odgovornost, slobodan pristup informacijama i pružanje usluga javne uprave.

U oblasti službeničkog sistema obrađuje se „novi” Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji je u primjeni od 1. jula 2018. godine koji predstavlja nastavak stare prakse. Zatim, analiza postupaka popune radnih mjesta gdje nema pisanog traga o sprovedenim intervjuima, pa su i odredbe koje se odnose na transparentnost postupaka i pravo kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju oglasa besmislene. Analizira se i „VD” stanje kao slaba tačka profesionalizacije rukovodnog kadra i zloupotrebe ove prakse, dok kadrovsko planiranje na centralnom nivou karakteriše izostanak strateškog pristupa i vjerodostojnosti procesa optimizacije i na lokalnom nivou neažurnost i nerazumijevanje suštine kadrovskog planiranja.

U poglavlju koje se tiče odgovornosti analizirana je organizacija uprave, upravna inspekcija, disciplinska komisija, etički kodeks, komisija za žalbe, planovi integriteta, budžetska inspekcija, kao i odluke i izazove prilikom rada zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Kroz slobodan pristup informacijama ukazuje se na slučaj Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, proaktivno objavljivanje informacija i portal otvorenih vrata. Istraživanje stavova građana u vezi usluga javne uprave pokazuje da se u posljednje tri godine, bilježi veći udio građana koji je upoznat sa postojanjem portala eUprava, dok samo 7% građana Crne Gore koristi portal. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima koji je Vlada objavila 2019., prvi put sadrži i izvještaje o rješavanju u upravnim stvarima jedinica lokalnih samouprava, što je obaveza iz novog Zakona o upravnom postupku. U oblasti elektronskih usluga institucije ne promovišu samostalno usluge na portalu eUprava, nemaju informaciju o tome koliko usluga nude na portalu, ne koriste mogućnosti za digitalizaciju usluga koje nudi portal i insistiraju na predaji papira.

Ova analiza nastala je u okviru projekta „Za bolju reformu javne uprave” koji je finansijski podržala Evropska unija, u okviru sektorske budžetske podrške za reformu javne uprave u Crnoj Gori.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *