Upravljanje javnim finansijama: Druga strana medalje

(ažurirani monitoring izvještaj)

Reforma upravljanja javnim finansijama predstavlja jedan od krovnih procesa koji bi trebalo da transformišu našu javnu upravu, doprinesu namjenskoj potrošnji kojom će se ostvariti veća vrijednost za novac, ali posredno, doprinesu i borbi protiv korupcije. Ključni strateški dokument Vlade u ovoj oblasti predstavlja Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016–2020. godine.

Tokom dosadašnje primjene Programa, najviše pomaka je ostvareno u aktivnostima koje se odnose na jačanje kapaciteta (mahom organizaciju obuka) i normativne izmjene.

Najviše se kasnilo sa uspostavljanjem elektronskog registra državne imovine i sprovođenjem obuka za njegovo korišćenje, izradom detaljnog plana rada za implementaciju i revidiranje programskog budžetiranja, poboljšanjem pregleda projekata u kapitalnom budžetu i početkom uspostavljanja sistema elektronskih javnih nabavki. Kašnjenje u realizaciji većine ovih aktivnosti uslovljeno je dinamikom ugovaranja i implementacije projekata koji se finansiraju iz IPA fondova.

Naš cilj je da ovim izvještajem pružimo nezavisni osvrt na ostvarenje ključnih ciljeva, osvijetlimo one aktivnosti koje su, iako inicijalno nepredviđene, uticale na sprovođenje reforme, ali i da unakrsno provjerimo zvanično izvještavanje o njenom napretku. Prethodni izvještaj je dostupan ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *