Opštine pred sudom: Između neodgovornosti i zaštite lokalnih interesa

Predmet ovog istraživanja je način zaštite imovine na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

Lokalne samouprave su mnogo češće tužene, nego što tuže. Radni sporovi su najčešći razlog zbog kojeg građani tuže lokalne samouprave, ali podaci o eventualnim mirnim rješenjima radnih sporova ili poravnanjima se ne objavljuju proaktivno. Zbog tajnosti postupka, od Agencije za mirno rješavanje radnih sporova nije moguće dobiti podatke za svaku lokalnu samoupravu posebno. Transparentnost ove oblasti je generalno na niskom nivou: izvještaji o radu organa lokalnih samouprava koji rade na poslovima zastupanja i zaštite imovine se ne objavljuju proaktivno.

U narednom periodu, Ministarstvo finansija treba da kroz izmjene Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština precizira način izvještavanja o izdacima za troškove sudskih sporova i insistira na istovjetnom i transparentnom prikazivanju troškova planiranih za sudske troškove, kao uslovu za davanje obavezujućeg mišljenja na predlog odluke o budžetima lokalnih samouprava.

Lokalne samouprave bi trebalo da redovno objavljuju analitičke kartice, dok bi organi lokalnih samouprava zaduženi za zastupanje i zaštitu trebalo da proaktivno objavljuju izvještaje o radu, ali i redovno i proaktivno obavještavaju nadležne u lokalnoj samoupravi o stanju u oblasti sudskih sporova kako bi se blagovremeno mogli inicirati sastanci sa tužiocima u cilju pokretanja vansudskih, alternativnih rješavanja sporova. Državna revizorska institucija bi trebalo da izvrši tematsku reviziju o izdacima na osnovu sudskih sporova na nivou svih lokalnih samouprava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *