Predstavljen nadograđeni portal ‘’Moj novac’’

Na radionici namijenjenoj predstavnicima NVO i medija, predstavili smo unaprijeđeni i ažurirani portal Moj novac, vizuelizaciju budžetskih podataka na državnom nivou, koji građanima omogućava jednostavan uvid u način na koji uprava prikuplja i troši njihov novac.

Portal je pokrenut 2017. godine, kao prva vizuelizacija državnog budžeta od strane civilnog društva u Crnoj Gori. Uprkos apelima civilnog društva, budžetski podaci u Crnoj Gori su još uvijek zvanično dostupni samo u često nepretraživom .pdf formatu, ne postoji budžet za građane na državnom nivou, pa je svako bavljenje budžetom otežano. Stoga je “Moj novac” nastao u namjeri da stvorimo alat za građane i civilno društvo kojim će jednostavno i lako ostvariti uvid u detalje državnog budžeta, važnim dijelom debata o svim javnim politikama i aktivnostima uprave.

Verzija portala koja je predstavljena na radionici je unaprijeđena, kako u pogledu funkcionalnosti, tako i u pogledu sadržaja:

  • Portal sada sadrži gotovo cijelu deceniju budžetskih podataka – prikazani su svi godišnji budžeti od 2011. godine do danas. Budžetske podatke je moguće pretraživati po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji, odnosno po vrsti primitaka i izdataka, kao i po institucijama uz detaljan pregled svih programa.
  • Jedan od novih sadržaja je i pregled sprovođenja Programa reforme upravljanja javnim finansijama, strateškog dokumenta kojim se uprava, između ostalog, obavezala na korjenitu promjenu načina na koji se planira i predstavlja budžetska potrošnja. Građanima je omogućeno da na pregledan način saznaju što je Vlada obećala i prate dinamiku sprovođenja Programa.
  • Unaprijeđeni prikaz kapitalnog budžeta omogućava pretragu kapitalnih projekata po opštinama u kojima se sprovode, programima kojima pripadaju ili visini budžetskih sredstava koja su opredijeljena za projekat. Osnovni podaci o projektima su upotpunjeni izvodima iz izvještaja Uprave za saobraćaj i Uprave javnih radova, tako da omogućavaju građanima da saznaju šta je urađeno da se obećani projekat sprovede u djelo.

Portal sadrži i budžetski rječnik, sa definicijama svih budžetskih pojmova, kao i budžetsku biblioteku koja sadrži sve godišnje budžetske dokumente od 2011. godine do danas uz zakonske i podzakonske akte koji uređuju ovu oblast.

Na radionici namijenjenoj predstavnicima civilnog društva, koordinatorka projekta, Dina Bajramspahić i Nikoleta Pavićević, asistentkinja na projektu predstavile su uputstva za korišćenje portala na praktičnim primjerima.

Radionica je organizovana u okviru projekta ‘’Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta’’ koji sprovodi Institut alternativa u saradnji sa NVO Novi horizont i Institutom za javne financije, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje od strane Ministarstva javne uprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *