Konferencija “Gdje ide naš novac? – Otvorenost i odgovornost nacionalnog budžeta”

U sklopu projekta ”Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“ koji finansira Britanska ambasada u Podgorici, 27. marta 2017. godine održali smo konferenciju pod nazivom ”Gdje ide naš novac? – Otvorenost i odgovornost nacionalnog budžeta”.

Na konferenciji je predstavljen naš novi internet portal, www.mojnovac.me, na kojem smo omogućili jednostavan prikaz i poređenje budžetskih podataka za period od 2011. do danas, uz saradnju sa Ministarstvom finansija na prikupljanju budžetskih podataka u mašinski čitljivoj formi.

Tema naše konferencije je bila državni budžet – koliko ga čuvamo od zloupotreba i koliko znamo o tome na šta se troši. Kroz dva panela, jedan posvećen odgovornosti za zloupotrebe i nenamjensko trošenje (političkoj, krivičnoj, prekršajnoj), a drugi posvećen otvorenosti budžeta, na jednom mjestu smo okupili aktere uključene i zainteresovane za ove procese.

Na prvom panelu smo sa predstavnicima Tužilaštva, Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore govorili o ključnim izazovima u utvrđivanju raznih vidova odgovornosti u budžetskom sistemu. Govornici na panelu su bili Branislav Radulović, član Senata Državne revizorske institucije, Vujica Lazović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Ana Krsmanović, Generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija i Aleksandar Damjanović, poslanik u Skupštini Crne Gore.

Na drugom panelu smo sa gostima iz regiona govorili o otvorenosti budžeta, kroz specifičnu prizmu Istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Index), koji je za ovu godinu, za Crnu Goru, sproveo Institut alternativa. Sa nama su bili Katarina Ott, Institut za javne financije iz Zagreba, Gabriela Dimovska, Centar za ekonomske analize iz Skoplja i Nemanja Nenadić, Transparency Srbija iz Beograda, organizacije koje već dugi niz godina u svojim zemljama sprovode Open Budget Index mjerenje.

Konferencija je održana u okviru projekta ”Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“ koji finansira Britanska ambasada u Podgorici, a sprovodi Institut alternativa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *