Početak regionalnog projekta o reformi javne uprave – WeBER

Uvodnim sastankom partnera na “Projektu civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave – WeBER”[1] koji je održan 23-24. februara u Beogradu, započet je trogodišnji monitoring ove krovne reforme u regionu. Koordinator projekta, Centar za evropske politike iz Beograda, zajedno sa još pet partnerskih think tank organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije, uz podršku Evropske unije u okviru projekta vrijednog 1,3 miliona eura, radiće na uspostavljanju boljeg okvira i instrumenata za aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u praćenju reforme javne uprave.

Pored organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, u projektu će učestvovati i briselski Evropski centar za javne politike (European Policy Centre (EPC)) u pravcu veće vidljivosti rezultata projekta na evropskom nivou.

Institut alternativa, kao partnerska organizacija iz Crne Gore, nastavlja na ovaj način aktivnosti u okviru posebnog programa posvećenog reformi javne uprave. Uporedo sa WeBER-om Institut sprovodi i projekat ”Civilno društvo za dobru upravu – da služi i zasluži” koji je takođe podržala Evropska unija kroz nacionalnu IPA komponentu, a jačaće kapacitete civilnog sektora za praćenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori.

[1] Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *