Saopštenje: Civilno društvo za našu upravu

Institut alternativa, zajedno sa partnerima, Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja, nevladinom organizacijom Novi horizonti iz Ulcinja i Naturom iz Kolašina, dogovorio je formiranje mreže “Naša uprava”.

Time je i zvanično započeto sprovođenje projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji finansira Evropska unija (EU) u okviru programa podrške EU čiji je konkretan cilj pružanje podrške razvoju lokalnih organizacija civilnog društva (Instrument za civilno društvo).

Okosnica projekta, koji će trajati 28 mjeseci, je nezavisni monitoring reforme javne uprave od strane organizacija civilnog društva i dijalog sa ključnim donosiocima odluka. Paralelno sa tim, međutim, radiće se na osnaživanju crnogorskog civilnog društva, uključujući i medije, sa ciljem većeg uključivanja u reformu javne uprave.

Ova reforma je u najnovijoj Strategiji proširenja EU zauzela značajno mjesto.

Uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, predstavlja jedan od temeljnih stubova u odnosu na koje će se procjenjivati spremnost zemalja Zapadnog Balkana da postanu članice EU.

U Crnoj Gori je u toku priprema nove Strategije za reformu javne uprave za naredni četvorogodišnji period, i prve aktivnosti u okviru projekta odnosiće se upravo na mogući metodološki pristup praćenju primjene ovog strateškog dokumenta.

Institut alternativa je pružio doprinos formulisanju Nacrta Strategije, ali smo i dalje nezadovoljni kvalitetom ovog dokumenta. Naročito su zanemarljive mjere koje se odnose na odgovornost i integritet, oblast koja je usko povezana sa borbom protiv korupcije. Lokalne samouprave su takođe gotovo u cjelosti zapostavljene.

Jedan od ciljeva projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” je da, kroz partnerstvo sa organizacijama koje zajedno imaju 43 godine iskustva rada sa lokalnim zajednicima na sjeveru i jugu Crne Gore, osnaži lokalno vlasništvo nad reformom javne uprave, tj. da stavi naglasak i na do sada zanemarenu oblast pružanja javnih usluga na lokalnom nivou.

U produžetku pogledajte animaciju koju je napravio Direktorat za susjedstvo i proširenje Evropske komisije, u cilju pojašnjenja Evropskih principa javne uprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *